نیرو فیزیک نهم فصل 5

حجم فایل : 454.0 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 8
بنام خدا نیرو
فیزیک نهم -فصل 5 نیرو :
عامل به حرکت درآوردن یا ساکن نگه داشتن اجسام را نیرو می گویند .
چنانچه دو یا چند نیرو بریک جسم اثر کنند بطوریکه اثر یکدیگر را خنثی نمایند جسم ساکن می ماند و اگر در حال حرکت باشد جسم با سرعت ثابت ( بدون شتاب ) حرکت می کند در غیر این صورت جسم شتابدار حرکت می کند . a=شتاب جسم (N/Kg) نیرو (N) جرم (kg) m= 2kg F=20N وزن جسم :
نیرویی که از طرف زمین بر هر جسمی وارد می شود و آن را به سمت خود می کشد .

g m= Wوزن جسم Nنیوتن جرم (کیلوگرم kg ) شتاب جاذب زمین (N/Kg ) نیرو های عمل و عکس العمل : (کنش – واکنش ):

(هر عملی یک عکس العمل دارد.) اصطکاک:

1- اصطکاک ایستایی
2- اصطکاک جنبشی پایان...

خرید آنلاین